top of page

סיידרים צרפתי Maison Sassy

מבשלת הסיידרים Maison Sassy נמצאת בחבל נורמנדי שבצרפת ומייצרת סיידרים משנת 1852. המבשלה בבעלות פרטית מייצרת באופן ארטיזינלי וזכתה לפרסים רבים בזכות האיכות חסרת הפשרות והשימוש בשיטות מסורתיות. Maison Sassy משתמשים במגוון זנים של תפוחי עץ ואגסים צרפתיים בלבד.
 

bottom of page